Lychee Popping Boba

Lychee Popping Boba

Q'TY       :3.3 Kg x 4 Bottles / Box